© 2019 av Total Helseservice AS. Nettside levert av Norra Communications AS

Velkommen til
Total Helseservice.

Total Helseservice

Vi i Total Helseservice er opptatt av at du skal kunne bo hjemme så lenge du ønsker det. Vi tilbyr praktisk bistand (hjemmehjelp), hjemmesykepleie og tilleggstjenester. Gjennom vårt totale omsorgstilbud, er målet at du skal ha et godt liv hjemme med den hjelpen du trenger. For våre ansatte står respekt, livskvalitet og trygghet i fokus.  

 

Ansatte i Total Helseservice har bred erfaring og allsidig erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie. Total Helseservice har levert hjemmetjenester siden 2001. Vi ble kåret til beste leverandør av hjemmetjenester i Oslo kommune gjennom brukerundersøkelsen i flere år.  

Tjenester

 • Helsetjenester, sykepleie, sosialt samvær og praktisk bistand

 • Matlaging

 • Følgetjenester

 • Døgnkontinuerlig tilsyn

 • Alvorlig syke​  

  Les mer >>

Vi lover deg

 • Personlig omsorg og at du alltid vet hvem som kommer til deg

 • Et totaltilbud til deg som vil bo hjemme

 • Respekt, trygghet og god omsorg

 • At dine behov blir fulgt opp 100%  

 

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Referanser

“Takk for fantastisk hjelp. Det er bare dere som hadde fått til dette.”

“Hva skulle jeg gjort uten disse englene.”

“Før fikk jeg bare hjelp, nå blir jeg også sett.”